Studiemiddag Didam-arrest en grondzaken/snippergroen

Online studiemiddag De notaris, Didam en verjaring

Voor professionals. 

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) deed enorm veel stof opwaaien in vastgoed-land. Ook notarissen hebben van hun beroepsvereniging een brief hierover gehad.

Tijdens deze studie-middag geeft Liesbeth je antwoord op deze vragen:

  • Wat is de jongste stand van zaken in de stroom aan jurisprudentie?
  • Welke rol speelt de notaris?
  • Hoe ver reikt de zorgvuldigheidstoets van de notaris?

De middag heeft natuurlijk veel ruimte voor het stellen van vragen.

Eerstvolgende datum:

Najaar 2024

Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Er is op onze cursussen geen btw verrekend.

Het is ook mogelijk om de masterclass De notaris, Didam en verjaring in company te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden!

Verjaring is een lastig onderwerp, ook voor notarissen. Denk aan verjaring van gronden, van erfdienstbaarheden en vorderingen.
Hoe zit dat nou precies?
Wat is het wettelijk kader en welke eisen stellen wet en jurisprudentie aan een succesvol beroep op verjaring?
En welke rol speelt de notaris hierin, zoals bij het opstellen van een akte van verjaring?
Kan de notaris vanwege zijn of haar ministerieplicht weigeren om mee te werken aan een eenzijdige akte van verjaring?
Wat nu als een eigenaar van een perceel of beperkt zakelijk recht niet te vinden is?

Het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) deed enorm veel stof opwaaien in vastgoed-land. Ook notarissen hebben van hun beroepsvereniging een brief hierover gehad.

Wat is de jongste stand van zaken in de stroom aan jurisprudentie?
Welke rol speelt de notaris?
Hoe ver reikt de zorgvuldigheidstoets van de notaris?

Na de studiemiddag kan jij bezien of jouw gangbare praktijk moet worden aangepast. Je kunt sturing aanbrengen contacten en dossiers. Jij weet precies welke feiten wel en welke niet van belang zijn en waar je op moet letten. Je bespaart kosten, want dure adviezen of procedures zullen veelal niet (meer) nodig zijn of kan je veel effectiever inzetten.

Collegakorting

Twee weten meer dan één. Neem een collega mee en krijg 10% korting per collega.

Expertgroep-korting

Leden van de expertgroep illegaal grondgebruik krijgen standaard 10% korting.

Deze studiemiddag is een nieuw aanbod van de Van Leijen Academie en wordt sinds het najaar van 2023 voor het eerst georganiseerd. Omdat dit een populair onderwerp is, verwachten we dat de middagen snel vol zitten.

Dus wacht niet te lang en boek nu voor de datum die jou het beste uitkomt.

Het is als advocaat mogelijk om opleidingspunten te behalen door het volgen van deze cursus. Het volgen van één netto uur onderwijs kan gekwalificeerd worden voor één opleidingspunt, áls deze wordt geaccepteerd door de NOvA. De Van Leijen Academie geeft desgevraagd elke advocaat of cursist een verklaring daartoe af, die kan worden geaccepteerd door de NOvA. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de NOvA.