Studiemiddag Didam-arrest en grondzaken/snippergroen

Studiemiddag Didam-arrest en grondzaken/snippergroen

Voor professionals. 

Tijdens deze studie-middag geeft Liesbeth je antwoord op deze vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van het Didam-arrest voor de praktijk?
  • Wat kan echt niet meer en wat moet anders?
  • Hoe pas je jouw praktijk daar op aan?
  • Wat zegt de rechtspraak?
  • Geldt het Didam-arrest alleen voor grondzaken of is het ook elders binnen de organisatie van belang?
  • Waar vind ik een plan van aanpak voor een succesvolle toepassing?
  • Wat te doen met reeds gemaakte afspraken?

De middag heeft natuurlijk veel ruimte voor het stellen van vragen.

Locatie: Koffiebrandery in Den Bosch

Eerstvolgende data:

Najaar 2024

Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Er is op onze cursussen geen btw verrekend.

Deze studiemiddag is speciaal opgezet voor mensen uit de praktijk: medewerkers grondzaken, juristen, vastgoed-professionals, advocaten en notarissen en andere professionals die alles willen weten van de gevolgen van het Didam-arrest voor hun praktijk. We vertellen je over het arrest van de Hoge Raad, het leerstuk van de schaarse rechten en de nadere uitwerking in de rechtspraak.

Na de studiemiddag kan jij bezien of jouw gangbare praktijk moet worden aangepast. Je kunt sturing aanbrengen contacten en dossiers. Jij weet precies welke feiten wel en welke niet van belang zijn en waar je op moet letten. Je bespaart kosten, want dure adviezen of procedures zullen veelal niet (meer) nodig zijn of kan je veel effectiever inzetten.

Collegakorting

Twee weten meer dan één. Neem een collega mee en krijg 10% korting per collega.

Expertgroep-korting

Leden van de expertgroep illegaal grondgebruik krijgen standaard 10% korting.

Deze studiemiddag is een nieuw aanbod van de Van Leijen Academie en wordt sinds het najaar van 2022 twee keer per jaar georganiseerd. Omdat dit een populair onderwerp is, verwachten we dat de middagen snel vol zitten.

Dus wacht niet te lang en boek nu voor de datum die jou het beste uitkomt.

Het is als advocaat mogelijk om opleidingspunten te behalen door het volgen van deze cursus. Het volgen van één netto uur onderwijs kan gekwalificeerd worden voor één opleidingspunt, áls deze wordt geaccepteerd door de NOvA. De Van Leijen Academie geeft desgevraagd elke advocaat of cursist een verklaring daartoe af, die kan worden geaccepteerd door de NOvA. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de NOvA.