Studiemiddag 28 oktober 2019: ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’

DE UNIEKE BIJEENKOMST OVER DE OMGEVINGSWET VOOR RAADSLEDEN EN GRIFFIERS

Is jouw gemeenteraad al volop bezig met de Omgevingswet? Pak jij als raadslid volop de regie? Of wacht je geduldig af totdat het college of de ambtenarij je er bij betrekt?

Wil jij ook weten hoe je je rol als raad(slid) kunt invullen? Dan ben je op deze studiemiddag helemaal op je plaats.

Waar en wanneer: maandag 28 oktober van 13.30 tot 17.00 uur; locatie: Raadzaal gemeente Renkum

Kosten: € 185,- per persoon; neem een collega mee en krijg 10% korting per collega

Download folder
Ik ben er bij op 28 oktober 2019

THEMA STUDIEMIDDAG: PAK JE ROL, GEMEENTERAAD!
De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Veel overheden zijn druk bezig met de implementatie.
De gemeenteraad wordt door de wetgever in een adviesrol geduwd. Nu heeft de raad nog het recht om wel of niet in te stemmen met omgevingsvergunningen die niet passen in een bestemmingsplan. Straks mag de raad alleen nog maar adviseren bij dergelijke situaties. Dat is een te krappe rol voor de raad. Oplossingen in de vorm van digitale advisering en dergelijke zijn niet praktisch.
Het goede nieuws is dat de raad zelf actie kan ondernemen, om zijn rol voldoende stevig te houden.

Wat heeft de raad daarvoor nodig?
✓ Kennis van het systeem van de Omgevingswet
✓ Afspraken maken met het college.
✓ Goede organisatie, door de raadsgriffier.

Ben jij er al klaar voor?

  • Weet jij al voldoende van de nieuwe Omgevingswet om jouw rol als raadslid op te kunnen pakken?
  • Kan jij straks burgerparticipatie goed vorm geven?
  • Hoe ga jij de betrokkenheid van de raad organiseren, griffier?

Kan jij al schaken op meer borden tegelijkertijd?

Op de studiemiddag helpen we je verder.

Collega-korting

Twee weten meer dan één. Neem een collega mee en krijg tot 10% korting per collega.

Expertgroep-korting

Leden van een expertgroep krijgen standaard 10% korting.