Expertgroep illegaal grond- en watergebruik Holland

Landjepik, illegaal grondgebruik, verjaring, handhaving… Het komt allemaal voor, ook in Noord-Holland en West Friesland. Benut de kennis in jouw organisatie én van anderen.

Wordt lid van deze Expertgroep, speciaal voor Noord-Holland en West-Friesland. De expertgroep is voor mensen die bezig zijn met (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus.

Professionals zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts in Nederland op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr.drs. Liesbeth van Leijen.

De data voor het najaar van 2019 zijn bekend: 26 september (gemeente Koggenland) en 12 december (gemeente Velsen). Wordt lid van deze nieuwe expertgroep.

Lees meer >>

Expertgroep Noord-Nederland

Voor vakmensen uit Noord Nederland! De expertgroep is voor mensen die bezig zijn met (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus.

We organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten van experts grondzaken. Professionals zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts in Nederland op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr.drs. Liesbeth van Leijen.

Volgende bijeenkomsten: 18 juni 2019 bij Gemeente Sneek en 8 oktober bij Staatsbosbeheer in Wirdum. Wordt lid van deze nieuwe expertgroep.

Lees meer >>

Expertgroep Zuid-Nederland

Expertgroep Zuid Nederland

Voor vakmensen uit Zuid-Nederland! De expertgroep is voor mensen die bezig zijn met (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus.

We organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten van experts grondzaken. Professionals zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr.drs. Liesbeth van Leijen.

Volgende bijeenkomsten: 10 september 2019 bij gemeente Westervoort en 10 december bij gemeente Waalwijk. Wordt ook lid van deze Expertgroep!

Lees meer >>

Landelijke Expertgroep Snippergroen

Expertgroep illegaal grondgebruikOp kantoor ben ik vaak alleen bezig met deze materie. In de expertgroep snapt iedereen mij meteen. Dat is gewoon thuiskomen. Voor enthousiaste professionals  grondzaken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Lees meer >>