Expertgroep illegaal grondgebruik

Landelijke Expertgroep Snippergroen

€ 375,- geen BTW vereist

Voor professionals. De expertgroep is voor professionals die bezig zijn met illegaal grondgebruik. Mensen uit de praktijk dus. Drie bijeenkomsten per jaar; maar als dat in verband met corona nog niet mogelijk is, dan hebben we 4 digitale bijeenkomsten.

De komende data voor 2022 zijn:

15 september: digitaal 10:30 tot 12:30 uur

17 november:  fysiek 9:00 tot 12:00 uur (locatie volgt nog)

AANMELDEN EXPERTGROEP
Lees hier de folder


De expertgroep is alleen toegankelijk voor medewerkers grondzaken, juristen, advocaten en andere professionals die te maken hebben met illegaal grondgebruik. Professionals die bereid zijn hun kennis en kunde uit te wisselen en hun dossiers in vertrouwen met collega’s willen bespreken. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: je moet wel méédoen. Rustig achterover leunen is er niet bij. Zonder de inbreng van de leden, kan de expertgroep niet functioneren.

De expertgroep komt 3 maal per jaar bijeen: medio februari, juni en november. Data stellen de leden in onderling overleg vast. De expertgroep vergadert steeds één dagdeel, maximaal 3 à 4 uur. De Van Leijen Academie organiseert de bijeenkomsten van de expertgroep. De expertgroep komt bij de leden op kantoor bij elkaar. Bij voldoende aanmeldingen komen er regionale expertgroepen. Leden van de expertgroep krijgen 10% korting op producten van de Van Leijen Academie.

Soms wil je gewoon even sparren met een collega. Iemand die meteen snapt waar je het over hebt en zelf ook met dat bijltje hakt. – Agnes Grommers, Gemeente Soest

Kijk, ik kom er meestal wel uit hoor. Maar even je methode of opvatting toetsen aan een ander, is toch wel fijn. – Milou Welner, Gemeente Langedijk

Ik ben nog niet zo lang actief op dit gebied. Wil het natuurlijk wel goed doen. En dus mijn kennis en ervaring delen met anderen en leren van anderen. – Majorie van ’t Klooster, Gemeente Almere