Landelijke Expertgroep Snipperblauw

€ 375,- per twee medewerkers. Geen BTW vereist

Voor professionals. De expertgroep Snipperblauw is voor professionals die bezig zijn met illegaal grondgebruik op en aan het water. Mensen uit de praktijk dus. Drie bijeenkomsten per jaar.

Data 2019 zijn bekend:

23 januari 2019 (gemeente Kaag en Braassem)

19 juni 2019 (waterschap Vallei en Veluwe)

30 oktober 2019 (waterschap Hunze en Aa’s)

Wordt lid van deze landelijke expertgroep en krijg er ineens veel ‘collega’s’ bij: samen weet je immers veel meer.

AANMELDEN EXPERTGROEP
Download folder

De expertgroep snipperblauw is een groep van mensen die allen bezig zijn met illegaal grondgebruik op en aan het water. Mensen uit de praktijk dus. Het zijn professionals die bereid zijn hun kennis en kunde uit te wisselen en hun dossiers in vertrouwen met collega’s willen bespreken. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: je moet wel méédoen. Rustig achterover leunen is er niet bij. Zonder de inbreng van de leden, kan de expertgroep niet functioneren.

De expertgroep komt drie maal per jaar bijeen: medio januari, april en november. Data stellen de leden in onderling overleg vast. De expertgroep vergadert steeds één dagdeel, ongeveer 3 à 4 uur. De Van Leijen Academie organiseert de bijeenkomsten van de expertgroep. De expertgroep komt bij de leden op kantoor bij elkaar of op een centrale plek in Nederland, regio Utrecht.

Leden van de expertgroep krijgen 10% korting op producten van de Van Leijen Academie.

Leden betalen € 375,- per jaar. Voor dat bedrag kunnen twee medewerkers van één organisatie naar de bijeenkomsten van de expertgroep. Er zijn drie bijeenkomsten per jaar. De kosten per medewerker zijn dus nog geen € 63,- per bijeenkomst. Zet dat eens af tegen een cursus…

Soms wil je gewoon even sparren met een collega. Iemand die meteen snapt waar je het over hebt en zelf ook met dat bijltje hakt. – Agnes Grommers, Gemeente Soest

Kijk, ik kom er meestal wel uit hoor. Maar even je methode of opvatting toetsen aan een ander, is toch wel fijn. – Milou Welner, Gemeente Langedijk

Ik ben nog niet zo lang actief op dit gebied. Wil het natuurlijk wel goed doen. En dus mijn kennis en ervaring delen met anderen en leren van anderen. – Majorie van ’t Klooster, Gemeente Almere