Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet

€ 37,50 inclusief BTW en verzendkosten

ISBN: 978-9492-596-055

*Nieuw!* Nu ook in digitale (epub) versie voor € 24,50 inclusief btw! Of samen voor € 49,50 inclusief btw en verzendkosten

Leer hoe Toezicht en Handhaving werkt met de nieuwe omgevingswet

mr. Annemiek Tubbing schreef dit unieke boek over hoe je Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet het beste kan aanpakken.

Bestel het boek nu!
Bestel het boek in epub formaat!
BESTEL HET BOEK EN E-PUB SAMEN

Inmiddels zijn er al bijna 1000 exemplaren verkocht!

De enorme impact die de Omgevingswet zal gaan krijgen op toezicht en handhaving, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. Van de praktijk, vóór de praktijk. In leesbaar Nederlands.

Profiteer van extra korting wanneer je meer boeken bestelt! Zie de folder!

Maak gratis kennis met hoofdstuk 2
Lees de folder

Heb jij dat nou ook?

  • Wil jij weten wat er gaat veranderen voor toezicht en handhaving als de Omgevingswet in werking treedt?
  • Vraag jij je af wat het voor je werk betekent als er meer algemene regels en zorgplichten komen?
  • Wil jij hierover met plezier een boek lezen, dat jou veel waardevolle informatie biedt?
  • Weet jij al of informatieplichten te handhaven zijn?
  • Wil jij veel tijd besparen en toch helemaal op de hoogte zijn van wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor toezicht en handhaving?

Dan is dit het boek wat jij zoekt! 

Meestal loopt toezicht & handhaving achter nieuwe regelgeving aan. Geheel ten onrechte! Toezichthouders en handhavers vervullen een cruciale rol bij het sluiten én openen van de beleidscyclus. Immers: het heeft geen zin om regels die niet werken te handhaven. Dit boek bedient in zijn opzet verschillende categorieën lezers én beantwoordt talloze vragen. Voor diegenen die snel een beeld willen vormen, komen de onderwerpen eerst globaal aan de orde. Voor diegenen die meer willen weten, worden ze verder uitgediept. Dus voor ieder wat wils.

  1. Voor toezichthouders en handhavers in het veld biedt het boek een houvast: wat verandert er en wat niet? Welke ruimte krijg ik? Het boek bevat veel praktische tips om samen met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie op te pakken. Bestemd voor: toezichthouders, handhavers, inspecteurs van landelijke inspectiediensten, boa’s, regionale milieuteams van de politie en milieu-agenten bij de basispolitiezorg.
  2. Handhavings- en wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers, advocaten, rechters en officieren van justitie en hun medewerkers zullen blij zijn met al het juridische uitzoekwerk dat met dit boek is verricht. Geschreven in begrijpelijke taal, maar ook met bronvermelding om het terug te zoeken in de Omgevingsregelgeving, parlementaire stukken en overige informatie. Het boek bevat handige tabellen met een overzicht van wat er is veranderd en waar wat te vinden is in de nieuwe regelgeving.
  3. Teamhoofden en managers van afdelingen toezicht & handhaving en andere betrokken afdelingen bij het rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen zullen blij zijn met de tips in het kader van het ‘Anders werken’. Hiermee kunnen zij hun team door de woelige jaren na inwerkingtreding van de Omgevingswet ondersteunen en faciliteren.
  4. Voor de provinciale en gemeente- en waterschapsbesturen en de directies van de Omgevingsdiensten biedt dit boek inzicht in de hoofdlijnen van hetgeen de Omgevingswet van toezichthouders en handhavers in de praktijk verwacht en welke cruciale rol toezicht en handhaving speelt bij het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.

Gebaseerd op jarenlange ervaring: Het boek is geschreven door mr. Annemiek Tubbing.
Super gemakkelijk: het boek vertelt je wat er in de Omgevingswet is geregeld over toezicht en handhaving en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Ga niet verder zoeken naar die ene speld in de hooiberg, bied gewoon je relaties, personeel en derden dit boek aan.
Handzaam formaat: het boek heeft een bescheiden omvang van 150 bladzijdes. Alleen de relevante informatie staat er in.
Leest lekker weg: het boek is geschreven in normaal Nederlands. De vertaalslag tussen wet en praktijk heeft dit boek al gemaakt. Alle informatie is in één oogopslag beschikbaar en praktisch toepasbaar.
Mooi prijsje. En dat allemaal voor een zeer toegankelijke prijs van € 37,50, inclusief verzendkosten.

“‘Toezicht en handhaving met de Omgevingswet’ biedt waardevolle informatie voor iedereen die met de Omgevingswet aan de slag gaat. Natuurlijk voor toezichthouders en handhavers, maar net zo goed voor bestuurders, juristen of beleidsmedewerkers. Een globale omschrijving voor wie zich kort een beeld wil vormen van de nieuwe wet, een flinke verdiepingsslag voor wie er alles over wil weten. Dat er een hoop gaat veranderen met de komst van de Omgevingswet is duidelijk. Wat precies, dat is te lezen in dit nuttige boek van Annemiek Tubbing.”

Toezine – 25 augustus 2020 – Lees hier het hele artikel

“Een gedegen en brede kennismaking met toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet. Toegankelijk en lezenswaardig. Ook aan te bevelen aan de strafrechtelijke handhavers.”

Jaap Tadema
Parketsecretaris milieu
Functioneel Parket eenheid Zwolle

De consequenties uitgelegd

Een boek van 167 pagina’s over toezicht en handhaving van één wet, ik weet niet of dat er veel zijn. Dat kan bijna alleen maar als er iets bijzonders aan de hand is. En dat is ook het geval. De Omgevingswet, waar ik me tot nu toe nog niet heel intensief in had verdiept, is een integratie van vele wetten en regels die de leefomgeving en het milieu betreffen en daarbij een radicale verandering in uitgangspunt hanteert die consequenties heeft: van “nee, tenzij” naar “ja, mits”.

Vergunningen worden grotendeels afgeschaft en vervangen door algemene regels. Dat heeft gevolgen: middelvoorschriften worden vervangen door doelvoorschriften en zullen ook nog eens van gemeente tot gemeente verschillen. In deze wet, die op 1 januari 2024 in werking gaat treden, speelt zorgplicht een hoofdrol met artikelen die volstaan met woorden als “voldoende”,  “zoveel mogelijk”, “aanzienlijk” en “redelijkerwijs”. Ook “vertrouwen” speelt een hoofdrol. Voor (traditionele) toezichthouders op zijn zachtst gezegd een uitdaging. De Raad van State was kritisch over de mogelijke onduidelijkheid dientengevolge voor ondernemers en toezicht en handhaving. Een rechter waarschuwde in een hoorzitting in de Tweede Kamer al voor meer rechtszaken.

Door de grote veranderingen wordt voor toezichthouders ook de noodzaak tot het samenwerken met andere bevoegde gezagen relevant, het echt in gesprek gaan met ondertoezichtstaanden en krijgt de digitalisering een flinke boost. En toezicht en handhaving zullen niet langer het sluitstuk zijn van de beleidscyclus maar input voor aanpassing van beleid en wetgeving. En dat moet allemaal actief worden opgepakt door toezichthouders en handhavers.

Ziehier de revolutie die om een modern type toezicht en handhaving vraagt. Het doet een groot beroep op competenties voor toezichthouders en handhavers die de meesten op zich wel (h)erkennen, maar die nu ook dagelijkse praktijk moeten worden. Die modernisering zal niet iedereen soepel afgaan.

Gelukkig beschrijft auteur Annemiek Tubbing in dit boek de gevraagde eigenschappen van toezichthouders en handhavers, maar ook wat hun organisaties moeten doen om het hun medewerkers mogelijk te maken om de vele taken in de nieuwe situatie naar behoren uit te voeren. Verder wordt uitgebreid ingegaan op alle zorgplicht-bepalingen en de consequenties voor toezicht en handhaving en ook waar in de wet de uitdagingen en kansen zitten alsmede vele tips hoe er mee om te gaan en hoe het onder de knie te krijgen. Niet zo raar dus, die 167 pagina’s.

Ik zie in de opzet en schrijfwijze van het boek ook de karaktertrekken van Annemiek terug zoals ik haar ken: gedreven om zaken goed te doen, doorwrocht, kordaat en gericht op vernieuwing/verbetering.

Als je wilt weten wat er met de invoering van de Omgevingswet allemaal als toezichthouder en handhaver op je afkomt dan is dit boek een zeer nuttig, doordacht en voor zover ik kan overzien allesomvattende beschrijving daarvan. En omdat de veranderingen echt groot zullen zijn zeg ik: een must-read voor elke toezichthouder en handhaver die met die wet te maken krijgt. En dat zijn er veel!

Rob Velders, internationaal consultant toezicht en handhaving 19 mei 2020

Let op: extra kosten en langere verzending. Voor bestellingen van buiten Nederland (zoals de Antillen of Suriname) zijn er helaas bijkomende kosten voor verzending en valuta-omzetting. De normale prijs van € 32,50 geldt voor de Nederlandse situatie. Nadat je hebt besteld, krijg je van ons nog een extra factuur voor de bijkomende kosten.

Bezorging in Nederland. Je kunt deze bijkomende kosten voorkomen, door een bestelling ergens in Nederland te laten bezorgen en het dan via familie of vrienden mee te (laten) nemen naar jouw thuisadres.

Doe mee met dit geweldige boek. We hebben een speciaal partnerprogramma. Je kunt het boek namens de Van Leijen Academie verkopen. Of lekker groot inslaan voor je eigen personeel en relaties! Tegen speciale tarieven. Wat dacht je trouwens van een speciale, exclusieve oplage? Lees de uitgebreide folder of neem contact op met Liesbeth van Leijen en overleg over de mogelijkheden.

Lees de folder over het partnerprogramma