€ 22,50 inclusief BTW en verzendkosten

Succesvol procederen…óók voor niet-juristen.

Juridisch werk is er niet alleen voor ervaren juristen. Voor veel anderen is dit ook een component van het gewone werk. Vaak zonder begeleiding van de eigen organisatie of eigen juristen. En dat geeft spanning.

Dit boek biedt relativering, tips en voorbeelden ontleend aan jarenlange ervaring van de schrijver als gemeentelijk jurist, voorzitter en lid van diverse bezwaarcommissies en als mentor van collega’s in dit vak.

Bestel het boek
Lees de folder
Lees gratis hoofdstuk 5


Of juist bedoeld voor niet-juristen…

Juridisch werk is er namelijk niet alleen voor ervaren juristen. Voor veel anderen is juridisch werk gewoner geworden. Bijvoorbeeld voor medewerkers van een vakafdeling binnen een gemeente. Daarbij hoort steeds meer ook het zelf naar een bezwaarschriftencommissie of een rechtbank gaan.

Voor deze ‘anderen’ is er niet altijd binnen de eigen organisatie ruimte voor begeleiding of scholing door juristen. Van de andere kant wordt wel verwacht dat de vereiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Juridisch werk bij een (semi) overheidsorganisatie of bijvoorbeeld een belangengroep vereist niet alleen technisch inzicht in juridische vaardigheden voor een bezwaar- of beroepsprocedure, maar vraagt ook om specifieke vaardigheden hoe daarmee om te gaan.

Procederen is een (serieus) spel spelen. Zoals bij ieder spel moet je de spelregels kennen en je eraan houden. Je hebt een rol te spelen en die kan je oefenen. Om succesvol te procederen is een mix nodig van organisatie, administratie, strategie, handigheid en voldoende zelfvertrouwen.

Voorkennis. Medewerkers bij een (semi) overheidsorganisatie hebben vaak MBO+ niveau en basale kennis van de Algemene wet bestuursrecht. Dat is voldoende om met dit boek aan de slag te kunnen en straks succesvol te kunnen procederen!


“Voor mij was het één en al herkenning!  Ik heb er voor mezelf nog wat dingen uitgehaald voor de werkwijze bij ons.
De tekst is overigens heel makkelijk te lezen en houdt de aandacht vast tot het einde vast! Kortom, super goed geschreven.”

Daniëlle Mooren,
Adviseur Juridische Zaken & Kwaliteit,
Servicecentrum MER


“De inhoud en strekking van het boek onderschrijf ik volledig. Het is zeer leesbaar en praktisch. Een nuttig boek voor mensen zonder juridische achtergrond.”

mr. Erik Klein Egelink,
Senior rechter afd. Bestuursrecht,
rechtbank Gelderland


“Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Zeker de onervaren bestuursjuristen en vakspecialisten – die namens bestuursorganen hun eerste stappen zetten bij bestuursrechtelijke procedures – hebben baat bij dit boek.”

mr. Sjef Senden,
Voorzitter van diverse bezwaarcommissies,
o.a. gemeente Landgraaf


“Met veel plezier heb ik het boek gelezen. Complimenten voor Alexander om de materie en het juridische taalgebruik om te zetten in een prettig leesbaar stuk! Binnen onze gemeentelijke organisatie ben ik net begonnen met de behandeling van bezwaarschriften. We maken geen gebruik van een externe commissie maar doen dit zelf. Vanuit die (voor mij nieuwe) functie heb ik een aantal goede tips uit het hoofdstuk gehaald. Dank daarvoor!”

Linda Botman,
Juridisch medewerker,
SED Organisatie


“Het boek ‘Succesvol procederen in het bestuursrecht’ biedt voor zowel juristen als niet-juristen handvatten voor de rechtspraktijk. Door mr. Brouns wordt daarbij terecht aangegeven dat procederen door bestuursorganen ‘een serieus spel’ betreft. Kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waaronder het bestuursprocesrecht, is bij het voeren van een juridische procedure noodzakelijk. Het boek kan in juridische procedures, door bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, als hulpmiddel worden gebruikt. In complexe zaken kan de ondersteuning van een jurist mijns inziens niet uitblijven, aangezien het in dergelijke zaken van groot belang is dat de rechtspositie van het bestuursorgaan adequaat in kaart wordt gebracht en de strategie daarop wordt afgestemd.”

Bastiaan Wallage,
Advocaat en promovendus,
Van Benthem en Keulen en Universiteit Leiden


“Ik heb de eerste dag van mijn korte Voorjaarsvakantie nuttig besteed om jouw/jullie boek ‘Succesvol procederen in het bestuursrecht’ goed te bestuderen: helder, toegankelijk, herkenbaar en to the point. Op dit moment procedeer ik weinig, ik adviseer meer en eigenlijk ook liever. In der minne schikken en zoeken naar een redelijke oplossing is mijn ding. Hoe het ook zij, complimenten met dit mooie boek. En 86 pagina’s (ja, ik heb het echt gelezen!) is voor iedereen, ook voor niet-professionals, heel goed te doen. Ik denk dat jij, Eric en gelijkgestemden daar een mooie- en feestelijke happening omheen kunnen maken.”

Roeland de Korte,
Jurist,
gemeente Alphen aan den Rijn


De auteur van dit boek – mr. Alexander Brouns – verzorgt ook cursussen voor medewerkers van (semi) overheidsorganisaties. Tijdens deze cursussen leren de deelnemers over succesvol procederen.
Kijk eens op SuccesvolProcederen.nl voor het aanbod en de mogelijkheden.

Alexander Brouns is jurist, werkt voor een gemeente in het sociale domein en voor het bestuursrecht in het algemeen. Zijn grote ervaring als vertegenwoordiger van de gemeente bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep wil hij graag delen. Dit om onnodige of dure fouten te voorkomen, sneller in te werken en met meer zelfvertrouwen de procedure in te gaan. Procederen kan daardoor leuk en succesvol worden.

Mr. Alexander Brouns heeft ruime ervaring als gemeentelijk jurist en adviseert een groot aantal jaren gemeenten in bezwaarcommissies. Daarnaast werkt hij parttime als zelfstandig trainer, mentor en coach. Hij spreekt de taal van de jurist en de niet-jurist en kan hij bij uitstek een brug slaan tussen beiden.

Kijk ook eens op SuccesvolProcederen.nl.

Doe mee met dit geweldige boek. We hebben een speciaal partnerprogramma. Je kunt het boek namens de Van Leijen Academie verkopen. Of lekker groot inslaan voor je eigen personeel en relaties! Tegen speciale tarieven. Wat dacht je trouwens van een speciale, exclusieve oplage? Neem contact op met Liesbeth van Leijen en overleg over de mogelijkheden.