Gratis te downloaden!

Deze annotatie van mr. Zoulikha Haya gaat in op de vraag of je je eigendom altijd in de gaten moet houden, ook als je die in gebruik hebt gegeven. Van houderschap naar bezit en het interversieverbod.

Gratis downloaden