spreekuur, in persoon of aan de telefoon – Elke woensdag en zaterdag

Cursussen en congressen 2018

7 juli tot en met 2 september 2018 – heel Nederland: zomervakantie

4 september 2018: Jurisprudentie-dag

11 september 2018: jurisprudentie-lunch

4 oktober 2018 – Westervoort: Expertgroep Illegaal Grondgebruik (Snippergroen)

10 oktober 2018 – Waterschap Aa en Maas: Expertgroep Snipperblauw

23 oktober 2018: jurisprudentiedag

6 en 29 november: Werken in de geest van de Omgevingswet

13 november: Jurisprudentie-lunch

15 november: Nationaal congres voor raadgriffiers en raadsleden

11 december: Jurisprudentie-lunch