Hoe zit het nou juridisch met schadevergoeding en verjaring ?

Hoe stop je landjepik? Kom naar het Congres Illegaal Grondgebruik

De rechten van grondeigenaren bij illegaal grondgebruik

Het zit veel eigenaren niet lekker: grond kwijtraken door verjaring. En dan zijn ze in goed gezelschap, want ook rechters vinden het eigenlijk maar niks, die verjaring. De wet maakt het nu mogelijk dat iemand grond (of een recht, zoals een recht van overpad) van een ander inpikt en na verloop van tijd nog eigenaar van die grond wordt, ook. Dief wordt eigenaar! Een onderwerp waar we bij Van Leiien Overheidsrecht helaas vaak mee te maken hebben.

Verjaring: niet makkelijk!

Het leerstuk van de verjaring is een moeilijk leerstuk. Veel mensen die ermee te maken krijgen hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. We besteden er bij de Van Leijen Academie veel aandacht aan. Wij weten dat wanneer je dat leerstuk goed in je vingers hebt, je reuze stappen zet in de oplossing van illegaal grondgebruik. Op ons Congres Illegaal Grondgebruik hebben we dit jaar daarom weer een masterclass Succes met verjaring. De masterclass geeft inzicht over de systematiek van de wet en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan. Onze cursisten geven deze masterclass altijd hoge waarderingscijfers. 

Elk jaar meer dan honderd uitspraken rondom illegaal grondgebruik

Heb je dit leerstuk op maandag in je vingers gekregen, dan kijken we een dag later naar de manier waarop de rechtspraak dit leerstuk toepast in de praktijk. Elk jaar verschijnen er ongeveer 100 tot 150 uitspraken waarin verjaring van grond de hoofdrol speelt. Ruim twee jaar geleden kwam de Hoge Raad met een spectaculaire uitspraak over verjaring en schadevergoeding. 

Voormalige eigenaar mag schadevergoeding eisen aan verjaringsverkrijger

Wanneer je als eigenaar je grond kwijtraakt aan iemand anders, dan is dat schadelijk voor de eigenaar. De eigendom is dan immers overgegaan naar een nieuwe eigenaar, zonder te betalen. Die nieuwe eigenaar noemen we ook wel de ‘verjaringsverkrijger’. Er zijn verjaringsverkrijgers die te kwader trouw andermans grond in eigendom verkrijgen. Zo maar: ze hebben de grond ingepikt, wachten 20 jaar en voilá: eigenaar! En de voormalige eigenaar heeft het nakijken. De Hoge Raad heeft ruim 2 jaar geleden bepaald dat een voormalige eigenaar schadevergoeding mag eisen van de verjaringsverkrijger. En dat mag ook schadevergoeding in natura zijn: teruggave van de grond. Via een omweg maakt de Hoge Raad het in sommige gevallen mogelijk om je grond weer terug te krijgen. Het is geen wondermiddel, maar het kan in bepaalde gevallen echt een uitkomst zijn. 

Kom naar het Congres Illegaal Grondgebruik!

Op het Landelijk Congres Illegaal Grondgebruik, wat plaatsvindt op 18 en 19 november aanstaande, gaan we in op de nieuwste uitspraken over verjaring en schadevergoeding. We laten zien wat de voor- en nadelen zijn en hoe je deze uitspraken in je voordeel kan toepassen zowel binnen de rechtszaal (handig) en daarbuiten (nog handiger en goedkoper). We vertalen de juridische aspecten in praktische toepassingen. Zodat je weer verder kunt. Dus meld je vandaag nog aan.

Voor wie is het Congres interessant?

 

Congres illegaal grondgebruik, leer over verjaring en vergoeding

Het congres is uniek in Nederland en bij uitstek interessant voor iedereen die met grondbezit en grondzaken te maken maken heeft, bijvoorbeeld: grondeigenaren, organisaties en instanties die grond bezitten, overheden en ambtenaren, juristen die met illegaal grondgebruik te maken hebben, projectleiders van staatsbosbeheer, waterschappen, Brabants landschap etc. Ken je iemand voor wie het congres interessant zou kunnen zijn, wijs hem/haar dan op dit blog en op het congres! 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *